» 2013-2014 Öğretim Yılı 9. Sınıf Fizik Müfredatı

9. Sınıf Fizik Dersi Müfredatı (Öğretim Programı)

9.sınıf fizik müfredatı ders dağılımı


9.1.1. Fizik Bilimine Giriş

Kavramlar: Bilim, gözlem, deney, ölçme, modelleme, birim sistemleri, vektörel ve skaler büyüklük.

 

9.1.1.1. Fizik biliminin amacının farkında olur ve fiziği diğer disiplinlerle ve teknolojiyle ilişkilendirir.

a. Öğrencilerin fizik nedir, neden ve niçin fizik öğrenmeliyim sorularına yanıt aramaları sağlanır.

b. Öğrencilerin fizik bilimine değer vermeleri ve fizik biliminin uygulama alanları ile ilgili farkındalık oluşturmaları sağlanır.

c. Öğrencilerin fizik bilgisinin tarih boyunca gelişiminin farkında olmaları için bilim tarihinden örnekler sunulur.

ç. Öğrencilerin tarih boyunca teknolojide ve fizik biliminde meydana gelen gelişmelere öncülük eden kişi ve olayları tartışmaları sağlanır.

d. Öğrencilerin farklı meslek dallarında fizik biliminin rolünü araştırmaları sağlanır.

 

9.1.1.2. Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.

a. Öğrencilerin bilimin belirli bir yöntem takip etmediğini anlayabilmeleri için bilim tarihinden örnekler sunulur.

b. Öğrencilerin bilimsel bilginin gelişim sürecini fark etmelerini sağlayan etkinlikler yapılır.

c. Öğrencilerin delil ve çıkarım arasındaki ilişkiyi tartışmaları sağlanır.

 

9.1.1.3. Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder.

 

9.1.1.4. Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar.

a. Bilim tarihinden örnekler vererek öğrencilerin temel birimleri ortaya çıkaran ihtiyacı fark etmeleri sağlanır.

b. Öğrencilerin temel büyüklüklerin birimlerini SI birim sisteminde tanımlamaları sağlanır.

c. Fiziksel büyüklüklerin skaler ve vektörel olarak sınıflandırılmasının nedenleri açıklanır.

ç. Öğrencilerin fen bilimleri derslerinde öğrendikleri büyüklükler üzerinden örnekler verilir.

d. Birim dönüştürme ve vektörel işlemlere girilmez.

 

gg

Diğer Duyurular